Volgens de decretale bepalingen bestaat deze raad uit telkens 3 vertegenwoordigers van personeel, ouders en lokale gemeenschap. De schoolraad wordt voor 4 jaar gekozen en vergadert tenminste 3 maal per jaar. Hij heeft informatie-, advies- en overlegbevoegheid en streeft naar consensus.
Samen denken we na over het lokale schoolbeleid.
Directeur: Tine Uvin
Voorzitter: Marleen Robberecht
Contactpersoon schoolbestuur: Ria de Schepper
Leerkrachten: Lies De Caluwe, Eddy Van Eetvelde
Ouders: Nancy Rogiers, Kristien Byl, Luc Rombout
Lokale gemeenschap: Roos Wullus, Bruno Van Wichelen, Johan Robbens

 

PIUS X-BASIS
ROTSTRAAT 4
9240 ZELE
052/44 87 32