In het LOP zitten schoolbesturen, schooldirecties, CLB-medewerkers, ouderverenigingen, ouders, integratiedienst, onthaalbureaus voor anderstaligen, onderwijsopbouwwerk, verenigingen voor minderheden, partners uit de welzijnssector en vakverenigingen.
Het LOP wil alle leerlingen gelijke kansen bieden om te leren en zich te ontwikkelen.
Het LOP zal proberen om elke vorm van uitsluiting, discriminatie en sociale ongelijkheid tegen te gaan. Het LOP ijvert voor het recht op onderwijs voor elk kind, ongeacht de afkomst.
Het LOP doet veel meer dan waken over het inschrijvingsrecht. Het is een lokale overlegstructuur waar onderwijsproblemen schooloverstijgend en netoverstijgend aangepakt worden. Alle leden van het LOP kunnen ‘problemen’ op de agenda brengen. Werkgroepen gaan zich hierin dan verdiepen en doen voorstellen die op de ‘grote vergadering’ worden besproken. Zo ontstaat een lokale dynamiek die gelijke onderwijskansen realiseert, de wil om er samen iets goeds van te maken.
Heb je als ouder vragen, bedenkingen of verwachtingen, neem dan gerust contact met ons. In overleg zoeken we samen naar mogelijke oplossingen voor uw probleem.

 

PIUS X-BASIS
ROTSTRAAT 4
9240 ZELE
052/44 87 32