Als een nieuw kerkelijk jaar begint met de eerste zondag van de advent, gaan we op weg naar Kerstmis.

We houden voor onze jongsten (eerste, tweede en derde leerjaar) een stemmige adventsbezinning in de kerk.

De oudsten van vier, vijf en zes krijgen een adventsviering met verzorgd uitgekozen teksten en liederen.

Tijdens deze adventstijd besteden we aandacht aan christelijke levenshoudingen via doe-ditjes zoals :

• Ik wil een lichtje zijn voor de ander
• Ik kan fijn samenspelen
• Ik schitter
• ...

 

Soms zorgen we via een inzamelactie voor de minstbedeelden in onze gemeente. 'Het noodwinkeltje' kon zo al op onze steun rekenen. Welzijnszorg ter plaatse zeg maar.

De organisatie Welzijnszorg komt in de lessen godsdienst aan bod. Zij wil armoede uitsluiten in Vlaanderen en Brussel en zet elk jaar een campagne op hieromtrent (www.welzijnszorg.be).

Voor de kerstvakantie vieren we Kerstmis in de St.-Ludgeruskerk met de jongsten en houden de oudsten een bezinnend kerstmoment in de eigen klas.

 

 

PIUS X-BASIS
ROTSTRAAT 4
9240 ZELE
052/44 87 32