De leerlingen van vijf en zes krijgen ook dit schooljaar de kans om naschools Frans te volgen. Bedoeling van de lessen naschools Frans is om op een wat minder schoolse wijze onze tweede taal onder de knie te krijgen.

De lessen gaan door op dinsdag of donderdag. Mocht er zich iets onvoorziens voordoen, dan word je wel tijdig verwittigd.

De lessen beginnen om 16.00 u en eindigen om 16.50 u.
Er zijn na afloop geen thuisrijen voorzien.
We starten half september van 16.00 u tot 16.50 u.
De lessen eindigen eind mei.
Inschrijven kan bij de juf of de meester.

Wie, op geheel vrije basis, samen met meester Bart (vijfdeklassers) of juf Marleen (zesdeklassers) wat aan zijn of haar Frans wil doen, is op dinsdag of donderdag van harte welkom.
Au revoir !

 

PIUS X-BASIS
ROTSTRAAT 4
9240 ZELE
052/44 87 32