In alle klassen schenken we aandacht aan gezonde voeding. Het ontbijt is de belangrijkste maaltijd van de dag. Jaarlijks organiseert onze kleuterschool een zeer gevarieerd gezond ontbijt. In de lagere gaat de aandacht niet alleen naar het eten maar ook naar het bewegen.

 

 

Lekker fris

 

De derde leerjaren werken het project "Lekker fris" uit:
Onze school heeft zelf 2 CO2 meters , deze gaan gedurende het schooljaar van klas tot klas om de lucht kwaliteit te mee te bewaken.
HET DOEL van lekker fris als campagne is tweeledig:
1. Leerkrachten en leerlingen bewust maken van het belang van een gezond binnenmilieu op school.
2. Leerkrachten en leerlingen leren hoe ze op een concrete en eenvoudige manier het binnenmilieu positief beïnvloeden ten voordele van hun gezondheid.

Meer info op http://www.lekkerfris.be 

lekkerfrisbanner

 

M.E.G.A.

 

De lokale politiezone (Zele-Berlare) erkent het belang van een preventieve aanpak in de drugproblematiek en het risicogedrag bij jongeren en is van mening dat net de jeugd een belangrijke doelgroep is die moet worden aangesproken. Onderzoek heeft immers aangetoond dat het ontbreken van sociale vaardigheden vaak aan de basis ligt van het afhankelijkheidsprobleem. Ook kinderen met een laag zelfbeeld lopen meer risico.

Het vormingspakket M.E.G.A. (mijn eigen goed antwoord) probeert tegemoet te komen aan de noodzakelijkheid hieraan te verhelpen. Het "project" is afgestemd op de leerlingen van het zesde leerjaar. Zij staan immers nog open voor het aanleren van goede attitudes.
Het merendeel van hen maakt het volgend schooljaar de "grote" stap naar het middelbaar onderwijs en heeft op deze leeftijd hoogstwaarschijnlijk nog geen contact gehad met legale/illegale producten en gebruikers.

Het project wordt afgesloten met een fuif.

 

PIUS X-BASIS
ROTSTRAAT 4
9240 ZELE
052/44 87 32