Infobrochure peuters

Schoolbrochure
 
Infobrochure lagere school

 

Inschrijvingsbeleid

Sinds november 2011 is er een nieuw decreet rond inschrijvingsbeleid in het onderwijs

Daarin geeft de Minister van Onderwijs de mogelijkheid om de inschrijvingen in de scholen te regelen. De vertegenwoordigers van het Zeelse onderwijs hebben tijdens de bijeenkomsten van het LOP besloten om de manier van inschrijven in de scholen aan te passen. Hiermee willen zij garanderen dat elk kind in Zele de kans krijgt om in hun eigen buurt naar school te gaan. 

Voor wie moet er niets gebeuren? 

Ouders van kinderen die al naar school gaan en in dezelfde school blijven moeten niets doen. Ook voor de kinderen die van de kleuterschool naar het lager onderwijs gaan in dezelfde school, moeten ouders geen gebruik maken van het nieuwe systeem.

Wie moet zich wel laten inschrijven? 

• Kinderen geboren in 2015 die in de loop van het schooljaar 2017-2018 in de kleuterklas starten. 

• Kinderen die op 1 september 2017 van een kleuterschool naar een nieuwe lagere school gaan.
• Kinderen die voor het schooljaar 2017-2018 willen veranderen van school.

Hoe gebeurt de aanmelding en inschrijving ?

De aanmelding en inschrijving gebeurt in totaal 3 stappen.

Broers of zussen van leerlingen die al zijn ingeschreven in de school mogen stap 1 en 2 overslaan.

Stap 1: aanmelden via computer

Stap 2: u ontvangt thuis een ticket

Stap 3: u gaat naar school om de inschrijving officieel te maken

Stap 1: Aanmelden

Om een inschrijving te doen in een school moet men zich eerst aanmelden.

Aanmelden betekent dat je vooraf laat weten in welke school of scholen jij je kind zou willen inschrijven. Je geeft als ouder hier je voorkeur op.

De aanmelding gebeurt via de computer. U kunt terecht op een speciale website om u aan te melden.
Het systeem komt in werking vanaf 6 maart  2017. Er zullen verschillende periodes worden voorzien. U zal niet voor deze periodes kunnen gaan inschrijven in een school.

Indicatorleerlingen zijn

- Kinderen die het vorige schooljaar recht hadden op een schooltoelage

- Kinderen die niet thuis, bij hun gezin, wonen

- Kinderen van rondreizende ouders

- Kinderen van wie de moeder geen diploma secundair onderwijs heeft en geen getuigschrift van het zesde jaar secundair onderwijs

De school legt op voorhand vast hoeveel plaatsen ze reserveert voor indicatorleerlingen en hoeveel voor niet indicatorleerlingen. Om die verhouding te bepalen werden in het lop op basis van officiële cijfers afspraken gemaakt.

U moet zich zeer strikt aan deze periodes houden. Op die manier heeft u het meeste kans dat u tijdig ingeschreven wordt in de school die u wenst.

De aanmelding gebeurt dus via de computer. Indien u zelf geen computer hebt, of u wordt graag geholpen, kunt u daarvoor terecht bij verschillende diensten . De lijst met plaatsen waar u terecht kunt zal later nog worden meegedeeld.

Stap 2: U ontvangt thuis een ticket

Nadat de aanmeldingsperiode is afgesloten krijgt u een brief thuis gestuurd. Daarin zit een ticket waarop de school vermeld staat waar u zich kan laten inschrijven.

Stap 3: U gaat naar school om de inschrijving officieel te maken

Met dit ticket moet je dan tussen 18 april 2017 en 12 mei 2017 naar de school gaan om uw inschrijving officieel te maken. Pas dan is uw kind echt ingeschreven in school.

Als je je kind niet laat inschrijven tijdens deze periode ben je je voorrang kwijt!

Wat moet ik zeker meebrengen naar school om ingeschreven te worden?
- Het ticket van aanmelden.
- De sis-kaart of IS+kaart mee.
- Het bewijs dat je tot een voorrangsgroep behoort.

Inschrijvingsbeleid 2017 2018
      

    

 

PIUS X-BASIS
ROTSTRAAT 4
9240 ZELE
052/44 87 32